subscribe: Posts | Comments

Cursuri de limba română şi orientare socio-culturală 2012

0 comments

Cursuri de limba română şi orientare socio-culturală pentru străinii cu ședere legală din Brașov

Migrant Integration Center Brașov (Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes) a organizat în perioada martie-iunie 2012 cursuri gratuite de limba română și orientare culturală pentru 55 de adulți și copii, străini cu ședere legală în România.

Din luna martie 2012, Migrant Integration Center Brașov, care funcționează sub Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes, a organizat la Școala Generală Nr. 6 Iacob Mureșianu din Brașov, Colegiul Național Unirea și Hotelul Alpin din Brașov o nouă serie de cursuri gratuite intensive de limba română (70 de ore) şi orientare culturală (26 de ore) pentru adulţii străini din Brașov şi cursuri educaţionale de aceeaşi durată pentru copii RTT. Este al doilea an consecutiv când cursurile de limba română se organizează şi în orașul nostru.

În Brașov au fost organizate două grupe de cursanți adulți pentru cursurile de limba română (între 15-20 de persoane) și o grupă de 15 copii pentru cursurile educaționale. Aceste cursuri sunt desfășurate pe baza unor manuale dedicate şi sunt susţinute de persoane instruite în acest scop. La aceste cursuri s-au înscris persoane din SUA, Egipt, Iran, Albania, Iordania, Columbia, Maroc, Nigeria, Canada, Singapore, India, Algeria, Nepal, Japonia care locuiesc legal în județul Brașov.
La finalizarea cursurilor adulții vor primi certificate de participare la cursul de limba română și orientare culturală pe baza examenului de evaluare organizat de Inspectoratul Şcolar Braşov şi de şcolile implicate, certificat  recunoscute de Ministerul Educaţiei. Copiii RTT participanți la cursurile educaționale vor primi diplome de participare. Cunoştinţele acumulate de participanţi le pot fi utile pentru dobândirea cetățeniei române și integrarea acestora în societatea românească.

Cursurile s-au desfășurat în perioada martie-iunie 2012, în 10 oraşe din țară (Bucuresti, Timișoara, Constanța, Galați, Deva, Cluj, Oradea, Bacău, Brăila și Brașov). Aceste cursuri sunt organizate în cadrul proiectului Cursuri de limba română şi orientare socio-culturală pentru RTT 2011-2012 implementat de Institutul Intercultural Timişoara (IIT), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea de Vest din Timişoara, Organizaţia Femeilor Refugiate în România şi Centrul Cultural Româno-Arab. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe (RTT).

Cursurile se adresează cetăţenilor din state ne-membre ale Uniunii Europene rezidenţi în România care întrunesc toate condiţiile de mai jos:
a. nu au cetăţenia română,
b. au drept de şedere în România,
c. nu au mai beneficiat de un curs gratuit de limba română
d. nu au limba română ca limbă maternă şi
e. nu sunt refugiaţi sau solicitanţi de azil.

La nivel național, proiectul îşi propune să organizeze, până în 30 iunie 2012, cursuri de limba română şi de orientare socio-culturală pentru 300 străini adulţi cu şedere legală în România proveniţi din state nemembre ale Uniunii Europene, precum şi cursuri educaţionale pentru 250 copii RTT.

Articole media:

  1. “Numeroşi străini au învăţat româneşte la Braşov” – pentru detalii click aici
  2. “Română pentru imigranţii legali” – pentru detalii click aici 
  3. “Cursuri de limba română pentru străini, organizate la Braşov” – pentru detalii click aici

Cursuri copii

Cursuri adulti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>