subscribe: Posts | Comments

Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România

0 comments

Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT)  în România (IF/11.01-01.01)

Loc (locuri) de desfăşurare

România, 15 locaţii: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.

Acţiuni

Obiectivul general al proiectului

Proiectul sprijină/facilitează integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe  în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România.

Obiectivele specifice

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei RTT în România prin:

 • Asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT care să răspundă nevoilor lor de integrare.
 • Asistarea migranţilor pentru accesarea serviciilor medicale în România.
 • Asistarea migranţilor pentru accesarea sistemului educaţional în România .
 • Asigurarea de asistenţă şi consiliere în vederea accesării pieţei muncii  în România, inclusiv prin înscrierea acestora la cursuri vocaţionale.
 • Asigurarea de asistenţă materială, servicii medicale, precum şi a altor măsuri de integrare etc pentru categoriile vulnerabile de RTT.
 • Îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile centrale şi locale cu atribuţii în gestionarea cerinţelor migranţilor.
 • Promovarea dialogului/cooperării inter-instituţionale în domeniul integrării migranţilor prin organizarea de întâlniri/seminarii/mese rotunde/dezbateri.

Activităţi

 • Activitatea 1    Informarea şi consilierea RTT
 • Activitatea 2    Facilitarea accesului RTT la sistemul educaţional şi la servicii medicale
 • Activitatea 3    Înscrierea RTT la cursuri vocaţionale
 • Activitatea 4    Asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru RTT cu nevoi speciale
 • Activitatea 5    Facilitarea comunicării interinstituţionale – crearea portalului internet
 • Activitatea 6    Realizarea de materiale de vizibilitate şi asigurarea vizibilităţii proiectului
 • Activitatea 7    Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Ÿ  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>