subscribe: Posts | Comments

Coordonarea nationala a actiunii de integrare a resortisantilor tarilor terte (RTT) in Romania

0 comments

COORDONAREA NAŢIONALĂ A ACŢIUNII DE INTEGRARE A RESORTISANŢILOR ŢĂRILOR TERŢE (RTT) ÎN ROMÂNIA

Etapa a doua de implementare (01.08.2013 – 30.06.2014)
Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe
Programul Anual 2012

1. Loc (locuri) de desfăşurare

România, 15 orașe: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.

2. Obiectivul general al proiectului

Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România.

3. Obiectivele specifice

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei RTT în România prin:

 • Asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT care să răspundă nevoilor lor de integrare.
 • Asistarea migranţilor pentru accesarea serviciilor medicale în România.
 • Asistarea migranţilor pentru accesarea sistemului educaţional în România .
 • Asigurarea de asistenţă şi consiliere în vederea accesării pieţei muncii  în România, inclusiv prin înscrierea acestora la cursuri vocaţionale.
 • Asigurarea de asistenţă materială, servicii medicale, precum şi a altor măsuri de integrare etc pentru categoriile vulnerabile de RTT.
 • Îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile centrale şi locale cu atribuţii în gestionarea cerinţelor migranţilor.
 • Promovarea dialogului/cooperării inter-instituţionale în domeniul integrării migranţilor prin organizarea de întâlniri/seminarii/mese rotunde/dezbateri.

4. Activitățile proiectului

Pentru atingerea obiectivelor definite mai sus, proiectul va desfăşura următoarele activităţi:

 • Activitatea 1    Informarea şi consilierea RTT
 • Activitatea 2    Facilitarea accesului RTT la sistemul educaţional şi la servicii medicale
 • Activitatea 3    Asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru RTT cu nevoi speciale
 • Activitatea 4    Organizarea unui grup de lucru privind legislaţia aplicabilă în domeniul integrării RTT în România
 • Activitatea 5    Facilitarea comunicării interinstituţionale – menţinerea portalului internet
 • Activitatea 6    Asigurarea vizibilităţii proiectului
 • Activitatea 7    Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>