subscribe: Posts | Comments

Circuit turistic medieval in Transilvania

Obiectivul  general al proiectului “Circuit turistic medieval in Transilvania”
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea circuitului turistic medieval Braşov – Mureş – Sibiu – reprezentat de cetăţile, castelele şi bisericile medievale fortificate – în vederea creşterii vizibilităţii zonei ca destinaţie cultural-turistică autentică şi reprezentativă pentru creaţia culturală românească, atragerii operatorilor turistici în promovarea circuitului şi creşterii numărului de turişti proveniţi din interiorul României.

Obiective specifice:
1. Valorizarea fondului construit al bisericilor fortificate, castelelor şi cetăţilor medievale din judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu şi interconectarea acestor obiective medievale de patrimoniu într-un circuit turistic medieval reprezentativ pentru turismul din Regiunea Centru.
2. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin atragerea agenţiilor de turism către promovarea circuitului turistic medieval Braşov – Mureş – Sibiu printr-o conferinţă naţională organizată la Braşov în luna 11 a proiectului.
3. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern şi creşterea contribuţiei turismului cultural la dezvoltarea regiunii Centru prin promovarea circuitului turistic medieval Braşov – Mureş – Sibiu printr-o caravană costând în şase expoziţii foto de mari dimensiuni în oraşele Braşov, Târgu Mureş, Sibiu, Timişoara, Bucureşti şi Iaşi în lunile 12, 13, 14 ale proiectului.

Proiectul „Circuit turistic medieval în Transilvania” a venit  în întâmpinarea obiectivelor axei prioritare 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului şi a domeniului major de intervenţii promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică atât prin temă cât şi prin activităţile propuse. Castelele, cetăţile şi bisericile fortificate sunt într-adevăr un potenţial turistic neexploatat. Acestea au un mare potenţial turistic şi sunt considerate ca zone de interes naţional privind dezvoltarea turismului.

Conform Master Planului, Transilvania deţine un stoc excepţional de clădiri de patrimoniu: castele şi citadele, fortăreţe, mănăstiri, biserici fortificate şi alte aşezăminte, dintre care multe datează din secolul al XIII-lea. Faptul că multe din aceste obiective fac parte din patrimoniul UNESCO ajută la creşterea gradului de conştientizare a calităţii ridicate a numeroase monumente istorice din România. Aceste aşezăminte culturale restaurate demonstrează în mod clar care este puterea resurselor de patrimoniu pentru dezvoltarea sectorului turism.

Acest potenţial turistic justifică sprijinul financiar acordat valorificării patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru includerea acestuia în circuitul turistic şi promovarea lui în scopul atragerii turiştilor. Dezvoltarea acestui tip de turism a fost identificată ca prioritate pentru dezvoltarea regională de către Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională, şi de către Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013.

Investiţia în turismul cultural şi istoric va permite Regiunii Centru să folosească avantajele oferite de potenţialul său turistic şi de patrimoniul său cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îmbunătăţii avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradiţionale, cât şi pe pieţe noi, în formare.

Valorificarea patrimoniului cultural şi istoric creează oportunităţi de creştere economică regională şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă, o parte importantă dintre acestea constituind o oportunitate regională pentru ocuparea forţei de muncă feminine.

Valorificarea atracţiilor culturale şi istorice din diferite zone ale regiunii centru poate contribui la creşterea economică a unor centre urbane în declin (ex. Sighişoara şi Făgăraş), prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.
Impulsionarea activităţii turistice creează cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, achiziţionate ulterior de turişti şi companii de turism, inclusiv bunuri şi servicii produse de alte sectoare economice (comerţ, construcţii, transporturi, industria alimentară, confecţii şi încălţăminte, industria mică şi de artizanat).

Activităţile prin care asociaţia a asigurat creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică au fost  expoziţii de mari dimensiuni realizate în pieţele centrale din patru regiuni de dezvoltare ale Romaniei: regiunea de dezvoltare Centru (Braşov, Sibiu, Târgu Mureş), Regiunea de Dezvoltare Vest (Timişoara), Regiunea de Dezvoltare Sud (Bucureşti), Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Iaşi). La aceste expoziţii s-au adăugat activităţi de distribuţie de materiale promoţionale şi de materiale complexe de prezentare a patrimoniului cultural din Transilvania sub forma cetăţilor, castelelor şi bisericilor fortificate. În plus, asociaţia a organizat şi o conferinţă naţională de promovare a circuitului turistic medieval care a avut ca scop atragerea agenţiilor de turism către promovarea acestui circuit prin introducerea lui în cataloagele de oferte în scopul realizării de tururi organizate.

Obiectele promovate
Acest proiect a avut ca obiectiv promovarea circuitului medieval Braşov – Mureş – Sibiu, circuit format din cetăţile, castelele şi bisericile medievale fortificate aflate pe teritoriul acestor judeţe.
Dintre acestea, în prezentul proiect au fost include pentru circuitul turistic medieval:

1. Din Judeţul Braşov (30 de obiective medievale): Castelul Bran, Cetatea Făgăraş, Cetatea de la Rupea, Cetatea Râşnov, Cetatea de la Prejmer, Cetatea ţărănească Fişer, Cetatea Codlea, Castelul Sükösd-Bethlen, Biserica Neagră, Biserica fortificată de la Viscri, Biserica evanghelică fortificată Caţa, Biserica fortificata de la Cincşor, Biserica evanghelică fortificată Ghimbav, Biserica evanghelică fortificată Homorod, Biserica evanghelică şi incinta fortificată Jimbor, Biserica evanghelică fortificată Mercheaşa, Biserica evanghelică fortificată Meşendorf, Biserica din Roadeş, Biserica evanghelică fortificată Ungra, Biserica evanghelică şi incinta fortificată Vulcan, Biserica fortificată Criţ, Biserica evanghelică din Rotbav, Biserica evanghelică din Măieruş, Biserica din Ioneşti, Biserica fortificată din Roadeş, Biserica fortificată Seliştat, Biserica fortificată din Cristian, Biserica fortificată din Buneşti, Biserica fortificata din Drăuşeni, Cetatea medievală Braşov.

2. Din Judeţul Sibiu (38 de obiective medievale): Biserica evanghelică fortificată Biertan, Biserica evanghelică fortificată Valea Viilor, Biserica evanghelică fortificată Agârbiciu, Biserica evanghelică fortificată Agnita, Biserica evanghelică fortificată Alţâna, Biserica evanghelică fortificată Aţel, Biserica evanghelică fortificată Axente Sever, Biserica evanghelică fortificată Bazna, Biserica evanghelică fortificată Boian, Biserica evanghelică fortificată Bratu, Biserica evanghelică fortificată Brateiu, Biserica evanghelică fortificată Brădeni, Biserica evanghelică fortificată Buzd, Biserica evanghelică fortificată Cisnădie, Biserica evanghelică fortificată Cârţa, Biserica evanghelică fortificată Cisnădioara, Biserica evanghelică fortificată Copşa Mare, Biserica evanghelică fortificată Curciu, Biserica evanghelică fortificată Dârlos, Biserica evanghelică fortificată Dealu Frumos, Biserica evanghelică fortificată Hosman, Biserica evanghelică fortificată Iacobeni, Biserica evanghelică fortificată Ighişu Nou, Biserica evanghelică fortificată Mălâncrav, Biserica evanghelică fortificată Merghindeal, Biserica evanghelică fortificată Moşna, Biserica evanghelică fortificată Movile, Biserica evanghelică fortificată Nocrich, Biserica evanghelică fortificată Şeica Mică, Biserica evanghelică fortificată Slimnic, Biserica evanghelică fortificată Stejărişu, Biserica evanghelică fortificată Şura Mare, Biserica evanghelică fortificată Ţapu, Biserica evanghelică fortificată Valchid, Biserica evanghelică fortificată Velţ, Biserica evanghelică fortificată Veseud, Oraşul medieval Mediaş, Cetatea medievală Sibiu.

3. Din Judeţul Mureş (7 obiective medievale): Biserica evanghelică fortificată din Saschiz, Biserica evanghelică fortificată Apold, Biserica evanghelică fortificată Archita, Biserica evanghelică fortificată Băgaciu, Biserica evanghelică fortificată Cloaşterf, Cetatea medievală Sighişoara, Cetatea Târgu-Mureşului.

BRASOV

SIBIU

TG. MURES

IASI

BUCURESTI

TIMISOARA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>